woensdag 18 januari 2017

Stefan Brijs: Maan en zon

Atlas Contact  Amsterdam * Antwerpen
2015          288 blz.

Deze roman speelt zich af op Curaçao. Het vertellersheden is 2001, maar het gaat over wat er enkele tientallen jaren daarvoor heeft plaatsgevonden. De verteller van de gebeurtenissen is broeder Daniël, een priester-onderwijzer. Via hem maken we kennis met drie generaties Tromp: taxichauffeur Roy, zijn zoon Max, die onderwijzer had willen worden, en diens getalenteerde zoon Sonny. Een belangrijke rol speelt de moeder van Max, de rechtschapen Myrna. De grootvader, de vader en de zoon streven er elk op hun manier naar om hun dromen waar te maken. Al zijn de tijd waarin zij leven en dus ook de omstandigheden verschillend, zij blijven met elkaar verbonden door de ketenen van de familie. Ook zijn ze alle drie speelbal van de cultuur, de tradities, de kansen en onmogelijkheden van het Antilliaanse eiland.
Het boek heeft een mooie verhaallijn en is tot op het laatst spannend en verrassend.

Nelleke Noordervliet: Aan het eind van de dag

 Uitgeverij Augustus  Atlas Contact   Amsterdam * Antwerpen
2016               347 blz.

Katharina Donker, een ex-minister, krijgt het verzoek om medewerking bij het schrijven van haar biografie. Ze voelt er weinig voor. In Het eind van de dag wordt ons evenwel toch in min of meer chronologische volgorde haar levensverhaal verteld. Het boek begint bij haar jeugd in een eenvoudige Amsterdamse volksbuurt in de jaren vijftig en eindigt wanneer ze als vrouw van een jaar of  zeventig haar leven zo goed mogelijk probeert voort te zetten. Daartussenin passeert er veel: het gymnasium, de linkse studentenbeweging, de politiek, het ministerschap, haar huwelijken, haar liefdes en vriendschappen, de relatie met haar kinderen. Keuzes, beslissingen, afkomst, ambitie, de slinger van de tijd bepalen de kronkelingen van dat levenspad.
Het beeld dat we ons van haar kunnen vormen is dat van een rationele, eerzuchtige, doel- en zelfbewuste vrouw. Had de schrijfster hiervoor  Hedy d'Ancona of Cisca Dresselhuys in gedachten? De roman geeft ook een inzichtelijk tijdsbeeld van de jaren vijftig tot nu, dat bij velen misschien ook herkenning zal oproepen. Met name het eerste deel las als een trein. In het tweede gedeelte leek de ik-figuur wat meer op een afstand. Niettemin vind ik het een fijn en belangwekkend boek.